Vykupitele

Hledám varianty 'vykupitele' [ vykupiteli (1) vykupitelem (1) vykupitele (1) vykupitel (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 25:26...prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je potřeba k...
Job 19:25... kéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem...
Žalmy 19:15...kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo , můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 78:35...Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná...
Izaiáš 43:14... kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon...
Izaiáš 44:6...přijme jméno Izrael. Toto praví Hospodin, králvykupitel Izraele, Hospodin zástupů: jsem první a ...
Izaiáš 47:4...Pustím se do pomsty a nikoho neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupů....
Izaiáš 49:7... spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodinvykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé pohrdají a...
Izaiáš 49:26...Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší...
Izaiáš 54:5...zástupů - to jméno ; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá. Hospodin totiž...
Izaiáš 54:8...věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné jako za Noemových...
Izaiáš 60:16...Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu přinesu ti zlato a místo železa...
Izaiáš 63:16... ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty...
Jeremiáš 50:34...drží v sevření a odmítají je propustit. Jejich Vykupitel je ale silný - jméno Hospodin zástupů! Rázně...

Slova obsahující vykupitele: vykupitele (1) vykupitelem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |