Vykrmenými

Hledám varianty 'vykrmenými' [ vykrmenými (1) vykrmených (1) vykrmený (1) vykrmení (1) vykrmené (5) vykrmená (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 28:24...země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku, zadělala a...
2. Samuel 6:13...Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býkavykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před...
1. Královská 1:9...nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce, býkyvykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene...
1. Královská 1:19...královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovcevykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny...
1. Královská 1:25...usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skotvykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské...
Žalmy 66:15...uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti...
Přísloví 15:17...s neklidem. Lepší je talíř zeleniny s láskou než vykrmený býk a s ním nenávist. Vznětlivý člověk vzbuzuje...
Jeremiáš 5:8... houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po manželce bližního všichni řehtají....
Jeremiáš 46:21...napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a...
Ezechiel 34:3...starat o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékátevykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí...
Ezechiel 34:20...jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se tlačíte boky i...
Matouš 22:4...jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčkyvykrmená telata, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!'...
Lukáš 15:23...ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento...
Lukáš 15:30...tvůj majetek s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |