Vykopána

Hledám varianty 'vykopána' [ vykope (1) vykopáni (1) vykopána (1) vykopali (7) vykopal (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 21:30...ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo...
Genesis 26:15... Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a...
Genesis 26:21...Esek, Rozepře, protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval...
Genesis 26:22... Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dálvykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval...
Genesis 26:25... Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se...
Exodus 21:33...ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do býk nebo osel, vyrovná...
2. Letopisů 26:10...v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věževykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v...
Žalmy 9:16...abych tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama...
Žalmy 57:7...připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do upadli. séla srdce je, Bože,...
Žalmy 94:13... Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid,...
Izaiáš 5:2...révu na vysadil. Věž postavil uprostřed vykopal v i vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její...
Izaiáš 37:25... dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdůVykopal jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky...
Izaiáš 51:1... z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru,...
Jeremiáš 2:13...dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých voda vyteče....
Jeremiáš 18:22... na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do...
Matouš 21:33...hospodář vysadil vinici, obehnal ji plotemvykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a...
Marek 12:1..."Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotemvykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a...
Lukáš 6:48...je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |