Vykořeněny

Hledám varianty 'vykořeněny' [ vykořením (3) vykořenili (1) vykořenil (1) vykoření (2) vykořeněny (1) vykořeněna (1) vykořeněn (1) vykořeň (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 12:29...dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš...
Deuteronomium 19:1... Neboj se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem. ...
Soudců 5:14...proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira...
Job 31:8...co zaseji, sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést,...
Job 31:12...hřích, byl by to oheň k záhubě spalujícívykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku...
Jeremiáš 12:14...dědictví, jež jsem dal svému lidu Izraeli - hlevykořením je z jejich vlasti. A pokud jde o dům Judy, ten...
Jeremiáš 12:15...Judy, ten vykořením spolu s nimi. Poté, co je vykořením, se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je zpět,...
Sofoniáš 2:4...zpustne, Ašdod bude vyhnán v poledne, Ekron vykořeněn. Běda, obyvatelé Přímoří, národe Kréťanů; slovo...
Matouš 15:13... "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých....
Lukáš 17:6..." odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!' a poslechla by vás. Kdo z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |