Vykázali

Hledám varianty 'vykázali' [ vykažte (2) vykážou (1) vykáže (2) vykázána (2) vykázali (1) vykázal (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 5:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného, každého trpícího výtokem a...
Numeri 5:3...výtokem a každého, kdo se poskvrnil při mrtvémVykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby...
Numeri 5:4... sám." Synové Izraele tak tedy učinilivykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl...
Numeri 12:14...by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam...
Numeri 12:15...bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla...
1. Královská 2:26...Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si...
Nehemiáš 13:28... byl zetěm Sanbalata Choronského. Proto jsem ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na , Bože můj, že...
Ezechiel 28:16...naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem  vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z...
Matouš 24:51...to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí hovykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů." ...
Lukáš 12:46...to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí hovykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |