Vykácen

Hledám varianty 'vykácen' [ vykácíte (1) vykácet (1) vykácen (1) vykácel (2) vykácejte (1) vykácejí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 20:19...sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou...
Jozue 17:15...lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesůVykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je...
Jozue 17:18...vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam lesVykácíte ho, a kam sahá, to bude vaše. Ty Kananejce...
2. Královská 19:23...Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenůmvykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů...
Izaiáš 37:24...Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenůmvykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů...
Jeremiáš 46:23...se svými sekyrami jako dřevorubci na dřívíVykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím...
Zachariáš 11:2...Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky...

Slova obsahující vykácen: vykácen (1) vykácené (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |