Vyjití

Hledám varianty 'vyjití' [ vyjití (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 19:1...a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když...
Numeri 9:1...povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 33:38... Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle...
Jozue 5:4... který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid,...
Jozue 5:5... byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové...
1. Královská 6:1...ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý...
Ozeáš 12:10...žádný hřích!" jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; pošlu bydlet zpátky do stanů jako za...
Ozeáš 13:4...dým z komína. jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |