Vyjádři

Hledám varianty 'vyjádři' [ vyjádřili (1) vyjádřil (1) vyjádři (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Růt 4:4...to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíšvyjádři se, to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a ...
1. Letopisů 19:2...služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili soustrast, amonští vojevůdci řekli Chanunovi:...
2. Letopisů 30:22...nástroji zasvěcenými Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s...

Slova obsahující vyjádři: vyjádři (1) vyjádřil (1) vyjádřili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |