Vyhozeny

Hledám varianty 'vyhozeny' [ vyhozeny (1) vyhoďte (2) vyhodit (1) vyhodili (1) vyhodil (2) vyhodí (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 9:8...si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Vznikne poprašek,...
Exodus 9:10... postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých...
Leviticus 14:40...domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňatyvyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak...
2. Královská 23:12...Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny...
Matouš 5:13... čím se zas osolí? Nebude k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město...
Matouš 13:48...je dobré, vyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé,...
Matouš 22:13...pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a rucevyhoďte do venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.'...
Matouš 25:30...i to, co . A toho neužitečného služebníka vyhoďte do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů...
Lukáš 14:35...osolí? Nehodí se do země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo uši k slyšení, slyš." Všichni výběrčí daní...
Skutky 27:19...náklad. Třetího dne jsme vlastníma rukama vyhodili lodní výbavu. Bouře nepřestávala zuřit ani po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |