Vyhovíš

Hledám varianty 'vyhovíš' [ vyhovíš (2) vyhovíme (1) vyhoví (2) vyhovět (4) vyhověli (1) vyhověl (6) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 34:15...neobřezanému muži - to by pro nás byla hanbaVyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás,...
Genesis 34:22...jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jimVyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s...
Exodus 12:36...naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli...
1. Samuel 25:35...se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechlvyhověl jsem ti." Abigail se tedy vrátila k Nábalovi. Ten...
2. Samuel 14:15...Povím to králi. Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze...
2. Samuel 14:22...tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstal, odešel...
1. Královská 5:23...je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr."...
1. Královská 12:7...jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit...
1. Královská 15:20... ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl...
2. Letopisů 16:4... ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli...
Ester 5:8...odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s...
Daniel 1:14...podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech...
Marek 15:15...křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše...
Lukáš 23:24...stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu,...
Římanům 15:2...ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých....
2. Korintským 8:17...do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |