Vyhnul

Hledám varianty 'vyhnul' [ vyhnuli (4) vyhnul (2) vyhnout (1) vyhnou (2) vyhni (2) vyhneš (1) vyhne (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 12:13...krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit...
Numeri 21:4... To místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému...
Deuteronomium 2:8...své bratry, syny Ezauovy, bydlící na SeíruVyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a...
Soudců 11:18...v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouštíVyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zem z...
2. Letopisů 20:10...jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám odplácejí!...
Žalmy 37:8...slaví úspěch, když někdo provádí, co si umaneVyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen...
Žalmy 91:10... žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na...
Přísloví 2:13...mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi, kdo s...
Přísloví 14:7...snadno přístupné. Tupci se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš. Moudrost...
Přísloví 16:6...věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho...
Přísloví 19:7...nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se...
Přísloví 22:3...obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbuvyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí....
Přísloví 27:12...odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbuvyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí....
Izaiáš 58:13...cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš,...
Lukáš 10:31...šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil;...
Lukáš 10:32...se tam objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy...
Galatským 6:12...nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmivyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice...

Slova obsahující vyhnul: nevyhnul (1) vyhnul (2) vyhnuli (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |