Vyhledejte

Hledám varianty 'vyhledejte' [ vyhledejte (2) vyhledej (1) vyhledat (5) vyhledáni (1) vyhledám (2) vyhledali (2) vyhledal (3) vyhledá (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Samuel 9:13... protože lidé pořádají na návrší obětní hostinuVyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k...
1. Samuel 16:16... náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni,...
1. Královská 1:2...navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k službám a...
1. Královská 20:37...A když pak šel od něj, potkal ho lev a zabil hoVyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho...
2. Královská 9:2...s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdešvyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za ním,...
Ezdráš 5:17...není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit,  vyhledat v babylonském královském archivu, zda král Kýros...
Nehemiáš 12:27... Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli...
Ester 2:2...a ti mu poradili: "Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech...
Žalmy 119:45...navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých svědectvích,...
Kazatel 3:15... Co je, bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva...
Ezechiel 20:6...je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro  vyhledal, do země oplývající mlékem a medem, do země...
Ezechiel 34:12...své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly...
Ezechiel 34:16...je odpočívat, praví Panovník Hospodin. Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou...
Matouš 2:8...je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to,...
Skutky 9:2...něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak muže, tak ženy - a...
Skutky 11:25...mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie....
Skutky 21:4...přistáli v Týru, kde měla loď vyložit nákladvyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |