Vyhlašuješ

Hledám varianty 'vyhlašuješ' [ vyhlašuji (2) vyhlašuješ (1) vyhlašovat (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 23:2...Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to slavnosti:...
Leviticus 23:4...slavnosti, svatá shromáždění, jež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne...
Leviticus 23:37... Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich budete...
Žalmy 76:9...kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když...
Izaiáš 63:1...vpřed v ohromné síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, , mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé...
Jeremiáš 34:17...každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, tedy vyhlašujisvobodu' vám, praví Hospodin - svobodu pro meč,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |