Vydržet

Hledám varianty 'vydržet' [ vydržte (2) vydržím (1) vydrží (4) vydržet (6) vydržel (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
Job 6:11...jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v životě? Copak je ...
Job 20:2...řekl: "Na tohle musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch...
Job 21:3... co tu vypovím - můžete utěšit právě tímVydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte...
Žalmy 72:17...trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží! jsou v něm požehnány všechny národy, za...
Přísloví 18:14...dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou...
Přísloví 27:3... a ne tvé vlastní rty. Kámen tlačí a písek tížívydržet s tupcem je těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv...
Izaiáš 1:14...z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči...
Jeremiáš 10:19...se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny...
Amos 5:21...svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se...
Amos 7:2... Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut...
Amos 7:5...Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut...
Lukáš 21:19...ani vlásek z vaší hlavy se neztratíVydržte, a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený...
1. Korintským 13:7...snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou...
2. Korintským 11:25... třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami,...
2. Korintským 12:12...jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky. O co jste...
2. Timoteus 2:10...slovo není v okovech. Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné...
Židům 12:3...si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |