Vydechl

Hledám varianty 'vydechl' [ vydechne (1) vydechli (1) vydechl (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 25:8... V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a...
Genesis 25:17...kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové...
Genesis 35:29...180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho...
Genesis 49:33...příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžkovydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se...
Nehemiáš 9:28...jsi jim zachránce z rukou nepřátel. Když si však vydechli, znovu popouzeli, a proto jsi je nechával v...
Job 14:10... Člověk však zemře a klesne bezvládně, naposled vydechne - a kam se poděje? Jako se vypařuje voda z jezer,...
Marek 15:37... aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřiklvydechl naposled. Chrámová opona se roztrhla vedví odshora...
Lukáš 23:46...rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal...

Slova obsahující vydechl: vydechl (6) vydechli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |