Vydaného

Hledám varianty 'vydaného' [ vydaný (1) vydaného (8) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 4:37...Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni...
Numeri 4:45...Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl...
Numeri 4:49...počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a...
Numeri 10:13... Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor...
2. Letopisů 34:14... kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři...
Ezdráš 7:6...Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšovavydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli...
Nehemiáš 10:30...přísežný slib, že budou žít podle Božího zákonavydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že...
Ester 4:8...vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže...
Daniel 4:14...období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |