Vyděšení

Hledám varianty 'vyděšení' [ vyděšený (2) vyděšení (2) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 28:21...ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice poslechla....
Jeremiáš 30:5...o Izraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte se a...
Marek 4:41... "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť...
Marek 9:6...Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. Vtom se objevil oblak a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |