Vychovatele

Hledám varianty 'vychovatele' [ vychovatelům (2) vychovateli (1) vychovatele (1) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 10:1...listy jizreelským velmožům, stařešinům městavychovatelům Achabových synů. Napsal jim: "Máte syny svého...
2. Královská 10:5...Správce paláce i správce města se stařešinyvychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci!...
Přísloví 5:13...Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem vychovatelům sluchu nedopřál! Jak rychle jsem se octl v...
Římanům 2:20...se za vůdce slepých a světlo zatemněnýchvychovatele nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |