Vychovávali

Hledám varianty 'vychovávali' [ vychovávejte (1) vychovávej (1) vychováváni (1) vychovávám (1) vychovávali (2) vychovával (1) vychovává (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 8:5...neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává...
Přísloví 29:17...přibývá, spravedliví však spatří jejich pádVychovávej syna, a ti odpočinutí, potěšením tvou duši...
Daniel 1:5...z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do...
Galatským 3:24...měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou...
Efeským 6:4...na zemi." Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Služebníci,...
2. Timoteus 3:16...užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravujevychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale...
Židům 12:6... nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna." Když...
Židům 12:9...jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a...
Židům 12:10...spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš...
Zjevení 3:19... abys viděl. všechny, které miluji, kárámvychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |