Vycházejících

Hledám varianty 'vycházejících' [ vycházejícímu (1) vycházejícím (1) vycházejících (4) vycházející (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 25:33...také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři...
Exodus 25:35...a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou...
Exodus 37:19...také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité...
Exodus 37:21...a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze...
2. Královská 3:22...Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstalivycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z druhého...
Ezechiel 8:16...Hospodinovu chrámu a čelem k východu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi....
Matouš 4:4...chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého...
Zjevení 19:21...jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |