Vybraným

Hledám varianty 'vybraným' [ vybranými (1) vybraným (1) vybraných (10) vybraní (1) vybraného (1) vybrané (6) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 14:7...vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém...
Deuteronomium 32:34...u mne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim...
1. Samuel 24:3...poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat...
1. Samuel 26:2...Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida...
2. Samuel 6:1... po Gezer. David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým...
1. Královská 12:21...celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a...
1. Letopisů 7:40...synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodůvybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém...
1. Letopisů 16:41...ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá...
2. Letopisů 11:1... shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili...
2. Letopisů 13:3...se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků. Jeroboám se vypravil s vojskem...
2. Letopisů 13:17...rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořeni,...
Nehemiáš 5:18...Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset dní se...
Žalmy 89:20...řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělilvybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka...
Izaiáš 25:6...vínem a masem šťavnatým, s vínem vyzrálýmvybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící,...
Ezechiel 20:40...tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše obětivybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z...
Daniel 1:6...měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš....
Daniel 1:16...královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu...
Daniel 10:3...době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a...
Amos 2:8...pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem před nimi Emorejce porazil, ...

Slova obsahující vybraným: vybraným (1) vybranými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |