Vybavení

Hledám varianty 'vybavení' [ vybavení ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 25:9...přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." "...
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 3:31...do opatrování Truhlu, stůl, svícen, oltářevybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to...
Numeri 4:15...syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy...
Numeri 7:1...Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když...
Numeri 18:3...o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížitvybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni,...
1. Královská 7:48...zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro...
1. Královská 10:21...měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic...
2. Královská 12:14... kratiknotů, misek, trub ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu, zlatého či stříbrného....
2. Letopisů 4:18...v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že...
2. Letopisů 4:19...nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby...
2. Letopisů 9:20...měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic...
2. Letopisů 24:14...krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti,...
2. Letopisů 36:7...Babylonu. Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském...
2. Letopisů 36:18...ani kmety; všichni mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady...
Daniel 1:2...judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl do...

Slova obsahující vybavení: vybavení (17) vybavením (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |