Vyběhl

Hledám varianty 'vyběhl' [ vyběhly (1) vyběhl (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 18:2... stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřilvyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se k...
Genesis 33:4... k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho....
1. Samuel 17:48...zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud...
2. Královská 2:24...a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků...
Matouš 27:5...tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v chráměvyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali,...

Slova obsahující vyběhl: vyběhl (4) vyběhly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |