Vybírán

Hledám varianty 'vybírán' [ vybírejte (2) vybírat (3) vybíráš (1) vybírán (2) vybírám (1) vybírali (1) vybíral (1) vybírají (2) vybírá (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 41:34...zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci během těch...
Exodus 29:28...to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele vybírán z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek...
2. Královská 12:9..." Kněží tedy souhlasili, že od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz...
2. Letopisů 24:5...a řekl jim: "Rozejděte se do judských městvybírejte od celého Izraele každoroční obnos stříbra na...
Ezdráš 4:20... kteří panovali po celém kraji za Eufratemvybírali dávky, daně i poplatky. Proto vydejte pokyn k...
Ezdráš 7:24...služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. Ty, Ezdráši, podle...
Nehemiáš 10:38...přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. Při...
Job 22:6...je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu...
Izaiáš 10:14...Bohatství národů ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem celou...
Izaiáš 40:20...obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, postaví modlu, co se...
Jeremiáš 29:6...jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte dětiVybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ...
Matouš 17:25...ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních...
Lukáš 14:7...na žádnou odpověď. Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když...
Lukáš 19:21...šátku, neboť jsem se bál. Jsi přísný člověkvybíráš, co sis neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.' Král...
Lukáš 19:22...služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel? Proč...
Židům 5:1... když potřebujeme pomoci. Každý velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu dary...

Slova obsahující vybírán: vybírán (2) vybírání (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |