Vybídl

Hledám varianty 'vybídl' [ vybídla (1) vybídl (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 24:33..."Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl...
1. Královská 2:14..." odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý...
2. Letopisů 14:6...dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi, branami a...
Jeremiáš 35:5...jsem před Rechabity poháry a džbány plné vínavybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme,"...

Slova obsahující vybídl: vybídl (3) vybídla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |