Vyžádali

Hledám varianty 'vyžádali' [ vyžádáno (1) vyžádali (6) vyžádal (4) vyžádají (1) vyžádá (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 8:26...své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a...
1. Samuel 12:13...Nuže, zde je král, kterého jste si vybralivyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále...
1. Samuel 12:17...v Hospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin...
1. Samuel 12:19...jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel....
Ezdráš 7:21...všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je...
Matouš 27:20..." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor...
Lukáš 12:48...věci. Komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc. Přišel...
Lukáš 22:31...pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za...
Lukáš 23:52...také očekával Boží království. Šel za Pilátemvyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a...
Skutky 3:14...a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho...
Skutky 9:2...proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězemvyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam...
Skutky 13:28... Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrtvyžádali si na Pilátovi jeho popravu. Když naplnili všechno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |