Vyťat

Hledám varianty 'vyťat' [ vytněme (1) vyťat (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Izaiáš 53:8...kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. ...
Jeremiáš 11:19..."Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno nikdo nevzpomene!"...
Matouš 3:10... Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, vás křtím vodou k pokání,...
Matouš 7:19... Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich...
Římanům 11:22...ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v...
Římanům 11:24...je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl naroubován...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |