Vyšlehl

Hledám varianty 'vyšlehl' [ vyšlehne (4) vyšlehly (2) vyšlehl (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 9:24...ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři...
Leviticus 10:2...nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před...
Numeri 11:1...uslyšel, vzplanul hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k...
Numeri 11:3...nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak...
Numeri 16:35..." země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo,...
Numeri 21:28...zkuste opevnit město Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar...
Soudců 6:21... a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu...
Soudců 9:15...do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se...
Soudců 9:20...raduje z vás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťany i Bet-milo! ...
2. Samuel 22:9...oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý...
Žalmy 18:9...oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý...
Žalmy 106:18... Dátana pohltila, Abiramovu hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti tlupě, spálil ty darebáky plamenem! Na...
Jeremiáš 48:45...zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně Moábu...
Ezechiel 19:14...pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala žádná silná...

Slova obsahující vyšlehl: vyšlehl (9) vyšlehly (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |