Vyšší

Hledám varianty 'vyšší' [ vyšším (6) vyššího (1) vyšší (12) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 25:16...úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena nižší -...
Deuteronomium 1:28...o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnějšívyšší než my, města jsou veliká a opevněná k nebi, a...
1. Královská 14:23...k žárlivosti víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli...
2. Královská 17:10...- si nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nadělali...
2. Královská 25:28... Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslovyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu...
Job 11:8...Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopitVyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí -...
Job 35:5...se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš? Když...
Přísloví 3:15...výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se nerovná. Dlouhověkost...
Kazatel 5:7...nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si dělí...
Jeremiáš 2:20...strhala: ‚Nebudu sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým stromem košatým se ale válíš...
Jeremiáš 3:6...provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnila....
Jeremiáš 52:32... Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslovyšší, než měli ostatní králové, kteří byli u něj v...
Ezechiel 6:13...hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým košatým...
Ezechiel 20:28...ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký zelenající se strom, tam...
Ezechiel 34:6...se - ovce bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo...
Ezechiel 43:14...loket široký. Od tohoto nižšího stupně k okraji vyššího jsou to 4 lokty. Také tento stupeň je na loket...
1. Korintským 12:31...nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez...
Židům 6:16...dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže být...

Slova obsahující vyšší: nejvyšší (52) nejvyššího (39) nejvyšších (1) nejvyšším (13) nejvyššímu (7) vyšší (12) vyššího (1) vyšším (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |