Vyřkl

Hledám varianty 'vyřkl' [ vyřkl (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 31:42... trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto...
1. Královská 20:40...král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a...
2. Královská 10:10...Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonal, co...
2. Královská 19:21...jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera...
Ester 7:8...na královnu?!" zvolal král. Jakmile to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z...
Izaiáš 16:13...nic nezmůže. To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky...
Izaiáš 37:22...krále Senacheriba. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera...
Jeremiáš 25:13...na tu zem všechny své hrozby, které jsem o  vyřkl, všechno, co je zapsáno v této knize, všechno, co...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |