Vyčleníte

Hledám varianty 'vyčleníte' [ vyčleníte (1) vyčlenili (2) vyčleněna (1) vyčleněn (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 16:9...pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových;...
Jozue 20:7...moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí, dále...
1. Letopisů 25:1...jako s rody mladších. David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových...
Ezechiel 45:2...20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné...
Ezechiel 48:20...pracovníci ze všech izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |