Vyčistí

Hledám varianty 'vyčistí' [ vyčistili (2) vyčistí (2) vyčisti (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 30:7...vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany...
2. Letopisů 29:16... Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili. Veškerou nečistotu, kterou v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 29:18... Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s...
Matouš 3:12...Duchem svatým a ohněm. lopatu v rucevyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale...
Matouš 23:26...a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |