Vyčerpaným

Hledám varianty 'vyčerpaným' [ vyčerpaným (1) vyčerpaný (2) vyčerpaní (5) vyčerpané (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 25:29... když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho...
Genesis 25:30...červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob...
Soudců 8:5...krále Zebacha a Calmunu a muži jsou  vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To máš...
Soudců 8:15... máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města...
1. Samuel 14:28... kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan....
1. Samuel 14:31...od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytek i...
2. Letopisů 28:15... dali jim najíst a napít, ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům...
Jeremiáš 14:18... hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hlevyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své...
Jeremiáš 48:45... praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z domu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |