Vyčerpá

Hledám varianty 'vyčerpá' [ vyčerpáš (1) vyčerpáni (4) vyčerpána (2) vyčerpán (9) vyčerpal (2) vyčerpá (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 47:13...nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze,...
Exodus 18:18...mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je...
Deuteronomium 25:18...Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost...
Deuteronomium 29:21...postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic...
Soudců 8:4...svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním, řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím,...
1. Samuel 30:10...jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a...
1. Samuel 30:21...zůstali u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho...
Žalmy 6:7...- mezi mrtvými kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévám!...
Žalmy 69:4...hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem vyčerpán, hrdlo pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím...
Izaiáš 24:4...Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna...
Izaiáš 29:8...a jako když žíznivý sní o pití, ale probudí se vyčerpán s hrdlem vyprahlým - právě tak dopade horda všech...
Izaiáš 40:28... jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným...
Izaiáš 40:31...se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte přede mnou,...
Izaiáš 47:13...Třeba ti nějak prospějí, třeba někoho vystrašíšVyčerpána jsi všemi těmi radami! Jen se teď tví...
Izaiáš 49:4...oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem se dřelvyčerpal jsem se marně a zbytečně." právo je však u...
Jeremiáš 45:3...Hospodin mi k bolesti přidal trápení. jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.' Hospodin mi řekl,...
Ozeáš 4:3...To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s...
Micheáš 6:3...Lide můj, co jsem ti udělal? Čím jsem  vyčerpal? Odpověz mi! Vyvedl jsem z Egypta, vykoupil ...

Slova obsahující vyčerpá: vyčerpá (1) vyčerpán (9) vyčerpána (2) vyčerpáni (4) vyčerpání (1) vyčerpáních (1) vyčerpáním (4) vyčerpáš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |