Vyčítal

Hledám varianty 'vyčítal' [ vyčítat (3) vyčítali (3) vyčítala (4) vyčítal (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 14:11...úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás...
Exodus 17:3...proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil...
Numeri 14:2...reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč...
Numeri 21:5...ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli...
Soudců 12:1...s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach...
Soudců 15:11...nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně,"...
Soudců 16:10...síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi...
Soudců 16:13...strhal z paží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz...
Soudců 16:15...a vytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u nemáš...
Matouš 11:20...se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: "Běda tobě, Korozaim, běda...
Matouš 27:3...jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzenvyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním...
Marek 16:14...se ukázal jedenácti, když byli spolu u stoluVyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili...
2. Korintským 8:20...ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se...

Slova obsahující vyčítal: vyčítal (3) vyčítala (4) vyčítali (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |