Vstupu

Hledám varianty 'vstupu' [ vstupu (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 38:14... vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedlavstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž,...
Numeri 32:7...zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši...
Numeri 32:9... prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne...
Jozue 2:18... kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků...
1. Letopisů 9:21...ním! Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcemvstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za...
Přísloví 8:3... u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó...
Jeremiáš 36:5... Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem...
Židům 4:1... že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbenívstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor,...

Slova obsahující vstupu: nevstupuj (3) nevstupujte (1) vstupu (8) vstupuješ (1) vstupuji (3) vstupují (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |