Vskutku

Hledám varianty 'vskutku' [ vskutku ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 17:19...Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu...
Exodus 9:7...nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však...
Leviticus 5:19...mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 2:15...jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního je vymýtila z tábora....
Deuteronomium 4:7...moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ bohy tak blízké, jako je...
Soudců 9:15...kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud  vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu...
2. Samuel 23:19... a tak se stal stejně známým jako ona TrojiceVskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem,...
1. Královská 21:25...mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby...
Žalmy 55:22...nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řečivskutku však byly dýkami! Své břímě uval na Hospodina, on...
Žalmy 58:12..."Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Izaiáš 45:15..."Bůh je jen u tebe a není boha kromě nějVskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh Izraele,...
Joel 2:11...obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Velikývskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |