Vsazeni

Hledám varianty 'vsazeni' [ vsazeni (1) vsazen (3) vsaďte (3) vsadit (6) vsadíš (1) vsadili (3) vsadil (4) vsadí (1) vsaď (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 6:16...a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle,...
Genesis 39:20..." vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzalvsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští...
Genesis 40:15...a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl...
1. Královská 22:27...Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v...
2. Královská 17:4...daň. Proto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl...
2. Královská 18:23...v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní...
2. Letopisů 16:10...rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se také k některým z lidu dopustil...
2. Letopisů 18:26...Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v...
Žalmy 92:14...v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou...
Přísloví 1:14... domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" Na cestu...
Izaiáš 36:8...tímto oltářem se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní...
Jeremiáš 20:2...tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovatvsadit do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova...
Jeremiáš 29:26... Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy neumlčel...
Zachariáš 3:5...a oblékám ti slavnostní roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu...
Matouš 5:25...nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení. Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš,...
Lukáš 3:20... Herodes k tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn...
Lukáš 12:58...k soudci, soudce vydá biřici a biřic  vsadí do vězení. Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud...
Jan 3:24...a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým...
Skutky 5:18... Naplněni nenávistí nechali apoštoly zatknoutvsadit do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale v noci...
Skutky 16:23... jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně...
Skutky 16:24... aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem...
Skutky 16:37...nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |