Vroucně

Hledám varianty 'vroucně' [ vroucně ]. Nalezeny 3 verše.
Skutky 12:5...byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes...
Skutky 18:25... Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom...
1. Petr 1:22...své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece...

Slova obsahující vroucně: vroucně (3) vroucněji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |