Vrhaly

Hledám varianty 'vrhaly' [ vrhat (1) vrhaly (1) vrhala (1) vrhal (3) vrhají (2) vrhá (9) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 30:39... Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta...
Genesis 31:8...za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co...
Genesis 49:21...lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná...
Exodus 25:37...němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata...
Numeri 8:2...rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil;...
Deuteronomium 9:25...se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznalVrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet...
Ester 7:8...lehátku. "Tak on se ještě u doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král. Jakmile to král vyřkl,...
Job 16:14...stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhýmvrhá se na jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl...
Job 39:3...čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází konec jejich bolestí. Jejich mladí pak...
Přísloví 7:22...na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne skolen střelou do slabin. Jak...
Izaiáš 44:25...znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí,...
Jeremiáš 6:4...o poledni!' ‚Běda, den se nachýlil, večer  vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme jejich...
Jeremiáš 48:40...všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města padnou do...
Jeremiáš 49:22...se ponese jejich křik. Hle, orel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů...
Joel 2:9...obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny...
Jan 10:12...vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíká, protože je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |