Vrchovatě

Hledám varianty 'vrchovatě' [ vrchovatě ]. Nalezeny 3 verše.
Deuteronomium 30:9...ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna...
Izaiáš 65:6...psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatímvrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste se...
Jeremiáš 51:56...luky zlámány. Ano, Hospodin je Bůh odplatyvrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmože i mudrce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |