Vrcholku

Hledám varianty 'vrcholku' [ vrcholky (1) vrcholků (2) vrcholku (3) vrcholek (4) vrcholcích (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 8:5...měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v...
Numeri 23:9...Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid,...
Soudců 6:2...a jeskyních a opevňovali se na nepřístupných vrcholcích. Kdykoli Izrael zasel, přitáhli Midiánci a...
Soudců 9:25...podpořili, aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili zálohy a ty přepadaly každého,...
Žalmy 72:16...obilí je vždy v zemi, dokonce na horských vrcholcích! jeho klasy jak Libanon se vlní, jeho města...
Píseň 4:8... nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku Seníru, z...
Izaiáš 42:11...osadami Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ...
Jeremiáš 22:6...krále: "Jsi pro jako Gileád, jako libanonský vrcholek. Zbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel...
Ezechiel 6:13...oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým košatým stromem a rozložitým dubem,...
Ezechiel 17:3... sytě zbarveným peřím přilétl na Libanon a vzal vrcholek cedru. Utrhl výhonek z jeho špičky a odnesl do...
Matouš 4:5...ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů!...
Lukáš 4:9...Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |