Vrchů

Hledám varianty 'vrchů' [ vrších (1) vrchy (1) vrchů (1) vrchu (7) vrchem (1) vrch (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 6:26...otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému...
Soudců 7:1...Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké...
Soudců 15:17...odhodil a nazval to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu:...
1. Samuel 10:5...od nich přijmeš. Přijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města,...
2. Samuel 21:6...před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte je mít," řekl jim na to. Král ovšem ušetřil...
2. Samuel 21:9...Mecholatského. Vydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm...
1. Královská 7:16...a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich...
1. Královská 7:17...každá z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z...
1. Královská 7:18...tak, že okolo mřížování pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal...
Izaiáš 17:6... jako když se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak...
Jeremiáš 3:21...svému druhovi, praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoní,...
Jeremiáš 4:11...bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby...
Jeremiáš 12:12...zem, a nikdo si to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí...
Jeremiáš 31:39...bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne vrchu Garev a pak se stočí do Goje. Celé to údolí mrtvol a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |