Vrat

Hledám varianty 'vrat' [ vraty (2) vrata (17) vrat (4) ]. Nalezeny 23 verše.
Soudců 11:31...vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná oběť."...
Soudců 16:3...ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a...
1. Samuel 21:14...nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že...
1. Samuel 23:7...do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do městavraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k...
2. Královská 7:3...oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak...
2. Letopisů 4:9...nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzem. Moře postavil napravo v...
Nehemiáš 3:1...a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea, a když ji zasvětili,...
Nehemiáš 3:3...stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot, syn...
Nehemiáš 3:6... syn Besodiášův. Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Melatiáš...
Nehemiáš 3:13...a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby...
Nehemiáš 3:14...okresu Bet-kerem. Když ji vystavěl, osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn...
Nehemiáš 3:15...Micpa. Když ji postavil a zastřešil, osadil vrata, zámky a závory. Opravil také hradbu u rybníka Šelach...
Nehemiáš 6:1...(ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď,...
Nehemiáš 7:1... Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení...
Nehemiáš 7:3...odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu,  vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak drží...
Nehemiáš 13:19...šeřit před sobotou, přikázal jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Do...
Job 41:6...vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité pancířeVrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří...
Žalmy 24:7...séla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůruvrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král?...
Žalmy 24:9...Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůruvrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král?...
Jeremiáš 49:31...žije v pohodlí a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečí. Jejich...
Malachiáš 1:10...Hospodin zástupů. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapaloval! Nelíbíte se mi,...
Lukáš 16:20...jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze...
Skutky 3:2...od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do...

Slova obsahující vrat: návrat (1) návratu (16) nenávratně (2) nezvratné (1) nezvratnost (1) rozvratníka (1) vrat (4) vrata (17) vratidlo (4) vratký (1) vraty (2) závrati (4) zvratcích (2) zvratkům (2) zvratky (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |