Vraždou

Hledám varianty 'vraždou' [ vraždy (2) vraždu (5) vraždou (1) vraždě (2) vražd (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 37:26... když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj...
Deuteronomium 17:8... co bys nedovedl rozsoudit. půjdevraždu, spor či napadení, v těchto sporných případech vstaň...
1. Královská 2:32...dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského...
Přísloví 28:17...nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije...
Matouš 15:19... Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenkyvraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví,...
Marek 7:21...srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeževraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost,...
Marek 15:7...s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k...
Lukáš 23:19...byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše...
Lukáš 23:25...vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouruvraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání...
Zjevení 9:21...ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |