Vraždění

Hledám varianty 'vraždění' [ vraždění (12) ]. Nalezeno 12 veršù.
Jeremiáš 7:32...říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v Tofetu se bude pohřbívat, nebude ani kam...
Jeremiáš 19:6...říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a...
Ezechiel 21:19...tam a sem a potřetí, meč hrozných jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením,...
Ezechiel 21:27... Tam postavit beranidla, dát rozkazvraždění, spustit válečný pokřik, postavit beranidla proti...
Ezechiel 22:2..."Obviň, synu člověčí, obviň to město vraždění! Ukaž mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak praví...
Ezechiel 24:6... tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která...
Ezechiel 24:9... tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví,...
Ezechiel 26:15...pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů,...
Ozeáš 1:4... brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a skoncuji s izraelským královstvím. Toho dne...
Ozeáš 4:2...láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lživraždění, zlodějství a cizoložení - rozmáhá se to víc a víc...
Abdiáš 1:9... zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš...
Nahum 3:1...hlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit. ...

Slova obsahující vraždění: vraždění (12) zavraždění (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |