Vrší

Hledám varianty 'vrší' [ vršit (1) vršili (2) vrší (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Letopisů 31:6...úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím...
2. Letopisů 31:7... a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v sedmém měsíci. Když...
2. Letopisů 36:14...Izraele. Také všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými...
Job 19:12... V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým...
Job 34:37... vždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví...
Izaiáš 30:1... vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se...

Slova obsahující vrší: dovrší (1) dovršíš (1) navrší (4) návrší (21) návrších (9) navrším (3) nenavrší (2) nezavrší (1) vrší (3) vrších (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |