Vpřed

Hledám varianty 'vpřed' [ vpřed ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 20:21...na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozy a způsobil Aramejcům hroznou...
Izaiáš 63:1...zbarveném? Kdo to v hávu svého majestátu kráčí vpřed v ohromné síle své? , který spravedlnost vyhlašuji,...
Jeremiáš 46:9...zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koněvpřed! Vozy, divoce vyrazte! Vojáci, vzhůru do boje -...
Ezechiel 1:9...dotýkaly navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpřed, cestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto:...
Ezechiel 1:12...si přikrývaly tělo. Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely....
Ezechiel 10:22...u průplavu Kebar. Všichni se pohybovali přímo vpřed. Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní...
Joel 2:4...není kam! Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou...
Joel 2:7...národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby; směru se...
Filipským 3:12...toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl...

Slova obsahující vpřed: vpřed (9) vpředu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |