Vozit

Hledám varianty 'vozit' [ vozit (1) vozili (1) voze (8) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 41:43...a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním:...
1. Královská 22:35...král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer...
2. Královská 9:21...král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota...
2. Královská 9:27...za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megida,...
2. Královská 10:16...pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy...
2. Královská 23:30...objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak...
2. Letopisů 18:34...král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel při západu slunce. Judský král...
Izaiáš 23:3...z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi...
Skutky 8:28...poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |