Vozatajům

Hledám varianty 'vozatajům' [ vozatajům (2) vozatajů (1) vozatajovi (2) vozatajové (4) vozataji (2) vozataje (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 8:11...vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé...
2. Samuel 10:18...dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil...
1. Královská 9:22... ale jako vojáky, úředníky, velitele, pobočníkyvozataje a jezdce. Dozorců, kteří veleli Šalomounovým...
1. Královská 22:31... Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem...
1. Královská 22:32...ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě...
1. Královská 22:33...tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřiklvozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho...
1. Královská 22:34...pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila...
2. Letopisů 8:9...nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníkyvozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří...
2. Letopisů 18:30...bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s velkým, jedině s králem...
2. Letopisů 18:31...velkým, jedině s králem izraelským!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský...
2. Letopisů 18:32... Hospodin mu pomohl. Bůh je od něj odlákalVozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho...
2. Letopisů 18:33...pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila...
Jeremiáš 51:21... tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím vozyvozataji, tebou drtím muže i ženy, tebou drtím starce i...
Ageus 2:22...a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |